Stimulujúce prostredie pre dieťa – takže aké?

Obrátilo vaše novonarodené bábätko rodinný život naruby? To je normálne! Na svete sa objavil človiečik, ktorý zatiaľ nedokáže uspokojiť žiadnu zo svojich potrieb a je na vás úplne závislý. Ako všetci rodičia sa chcete o svoje bábätko postarať čo najlepšie. Aj napriek únave, ktorú rola prináša, bábätko kŕmite, prebaľujete, hojdáte a uspávate mnohokrát denne. Jeho potreby sa na dlhú dobu stanú vašou najvyššou prioritou.

Okrem bezpečnosti a zdravotnej starostlivosti chcete svojmu dieťaťu poskytnúť tie najlepšie podmienky na rozvoj. Vytvorte mu prostredie, aby mohlo naplno rozvinúť svoj potenciál. Ako má ale také bohaté, podnetné prostredie vyzerať, z čoho by sa malo skladať? Tu sú niektoré dôležité prvky.

VZŤAH

Od narodenia ste mama a otec, ktorí sú najdôležitejšími ľuďmi v živote vášho bábätka, v celom jeho svete. Zaisťujete všetky jeho potreby – fyzické aj emocionálne. V psychológii sa takýto postoj rodičov nazýva responzívny. Budujete v dieťati pevné presvedčenie, že svet je bezpečný, že ľudia si pomáhajú a že jeho potreby sú dôležité. To je úplný základ pre budovanie sebaúcty a bezpečia. Bábätká sú „naprogramované“ na budovanie vzťahov, samé inštinktívne usilujú o blízkosť – pozorujú tváre svojich rodičov i ostatných ľudí, veľmi rada počúvajú zvuk ľudských hlasov, upokojujú sa iba s pomocou svojej opatrovateľky, vyžadujú dotyk. Silné, vrelé puto s mamou a otcom je najdôležitejšou súčasťou prostredia dieťaťa. Je to bezpečná základňa, z ktorej dieťa po pár rokoch vypláva do sveta.

Venujte svojmu dieťaťu veľa času – bavte sa, ale tiež ho vyzvite, aby vás sprevádzalo pri každodenných činnostiach. Pozerajte sa často do očí, dbajte na nežný dotyk a veľa smiechu. A foťte! Vaše bábätko rastie a mení sa veľmi rýchlo. Pamätajte, že vo vzťahu je priestor pre všetky emócie. Žiadna z emócií bábätka nie je namierená proti vám – je to signál nenaplnených potrieb. Neurážajte sa, nenúťte ho, aby sa samo upokojilo. Keď je vášmu dieťaťu najhoršie, vtedy vás najviac potrebuje.

ZMYSLY

Človeku príroda poskytla špecializované prijímače – oči, uši, nos, jazyk a kožu. Z nich sú informácie o vonkajšom svete neustále transportované do mozgu. Ak chcete pre svoje dieťa vytvoriť rozvíjajúce prostredie, nezabudnite mu dať možnosť počúvať rôzne zvuky, ochutnávať rôzne chute, cítiť mnoho vôní, dotýkať sa rôznych textúr už od samého začiatku. Pre mozog sú obzvlášť rozvíjajú multizmyslové zážitky – teda zážitky, ktoré stimulujú niekoľko zmyslov naraz!

POHYB

Vývoj dieťaťa prebieha v pohybe. Je nevyhnutnou súčasťou stimulačného prostredia. Je dôležité dať svojmu dieťaťu príležitosť zažiť pohyb rôznymi spôsobmi. Gúľanie, lezenie, točenie, hojdanie, stláčanie, skákanie, hojdanie – to je nielen skvelý spôsob, ako sa hrať s bábätkom, ale aj spôsob, ako precvičiť vestibulárny systém (známy ako zmysel pre rovnováhu). Vaše dieťa si vďaka tomu precvičí rovnováhu, koordináciu, držanie tela aj plánovanie pohybu (presnosť pohybu). A spoznáva svet!

KOMUNIKÁCIA

Jazyk je nesmierne dôležitým prvkom vývoja dieťaťa. Je to spôsob interakcie a komunikácie medzi rodičom a dieťaťom. Už vo fetálnom období dieťa počuje hlas mamičky a otecka. Početné štúdie preukázali, že ich dokáže rozpoznať po narodení! Samozrejme bude trvať dlhšie ako dva roky, kým dieťa samo vysloví jednotlivé slová a vety. Počas tejto doby sa plní tzv. pasívna zásobáreň reči – rozpoznávanie a porozumenie slovám vysloveným ostatnými. Ako rodičia hráte v tomto procese veľmi dôležitú úlohu! Hovorte so svojim dieťaťom čo najviac. Nebude prehnané povedať, že s každým slovom preneseným na dieťa sa vyvíja jeho mozog – vznikajú nové spojenia medzi neurónmi, ktoré otvárajú dvere novým spojením. Nejde však len o vypočutie hovorených slov (prichádzajúce napríklad z televízie), ale o slová spojené s interakciou medzi rodičom a dieťaťom. Hovorte s dieťaťom čo najviac – povedzte, čo robíte, recitujte básničky, čítajte knihy každý deň!

VITAMÍN N

Takže príroda! Kontakt s prírodou dodáva dieťaťu radosť a pocit slobody. Stimuluje zvedavosť a kreativitu. Rozvíja všetky zmysly, učí odvahe a empatiu. Učí vás, ako svet funguje prirodzeným spôsobom. Niektoré štúdie dokonca ukazujú koreláciu medzi množstvom kontaktu s prírodou a inteligenciou detí! Blato, palicu, kaluže, preliezačka, piesok, ale aj zvieratká – v živote vášho dieťaťa nesmie chýbať.

NIE MOC A NIE PRÍLIŠ RÝCHLO

Čím viac tým lepšie? Toto pravidlo nebude fungovať v prípade stimulácie vývoja dieťaťa… Prestimulácia – ide o stav, kedy nervový systém dostáva príliš veľa podnetov naraz, alebo prichádzajú nepretržite po dlhú dobu. Nervový systém sa nedokáže vyrovnať s prebytočnými podnetmi, ktoré treba spracovať. To vedie k preťaženiu, únave nervového systému. U detí sa nadmerná stimulácia prejavuje podráždením, zrútením, plačom, odvrátením sa od zdroja podnetu. Potom obmedzte podnety, ktoré prúdia k dieťaťu a pomôžte mu znovu získať rovnováhu prostredníctvom blízkosti, dotykov, jemného hlasu.

Čím skôr, tým lepšie? A toto príslovie vôbec nezodpovedá vývoju dieťaťa… Ako rodičia môžete svoje bábätko stimulovať, povzbudzovať, vzbudiť v ňom zvedavosť a poskytnúť mu mnoho rôznych zážitkov.

VÝVOJ VŠAK NIE JE ZÁVOD

Každé dieťa dospieva inak a jeho vývoj má svoju jedinečnú dynamiku. A tento proces by sa nemal príliš urýchľovať. Dieťa sa musí naučiť chodiť, než začne behať – doslova aj obrazne.

Pamätajte, že stimulácia by mala byť primeraná veku a možnostiam bábätka – napríklad v prvých mesiacoch života by ste ho nemali obklopovať príliš jasnými farbami alebo príliš hlasnými a násilnými zvukmi. Dieťaťu potom taká prestimulácia neprospieva – naopak sa jej snaží brániť. Podobne s učením sedieť alebo chodiť – vždy počkajte na bábätko. To vie najlepšie, kedy je pripravené.

Ako rodičia a opatrovníci budujte so svojím dieťaťom každý deň vrelý a silný vzťah a vytvorte okolo neho zaujímavý a zážitky bohatý svet. A radujte sa každým dňom!

Autorka: Marta Chrościcka

Psychologička a terapeutka pre deti, mládež a rodiny. Pracuje v niekoľkých jasliach, škôlkach a psychologických poradniach.