Souhlas se zpracováním osobních údajů – marketingové sdělení

Tímto dobrovolně udělujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů společnosti TM Toys sp. z o.o., DIČ: PL8511021941, se sídlem ul. Zbożowa 4, wejście B, IIp., 70-653 Szczecin , Polsko (dále jen „Správce“), a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Svůj souhlas poskytujete pro účely zasílání marketingových a obchodních sdělení Správce elektronickou poštou či telefonicky.
Rozsah zpracování Vašich osobních údajů je totožný s rozsahem údajů obsažených v tomto formuláři, tj. e-mailová adresa, případně další osobní údaje, které nám sdělíte.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 5 let od jeho udělení.
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to v písemné podobě doručením na adresu sídla společnosti TM Toys sp. z o.o. nebo elektronicky na e-mailové adrese: iwona.burska@tmtoys.eu.
Správce bude s  Vašimi osobními údaji nakládat zodpovědně v souladu s platnými právními předpisy a zásadami zpracování osobních údajů.
Pokud máte za to, že s  Vašimi osobními údaji nakládá Správce v rozporu se zákonem, můžete jej kdykoliv požádat o nápravu, a to na e-mailové adrese: iwona.burska@tmtoys.eu.